Teorija

Uzdevumi

1. Novērojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Dabas un cilvēka radītais 1

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Dabas un cilvēka radītais 2

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Labais un sliktais pilsētā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Augi mežā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Dzīvnieki mežā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Drošības noteikumi dabā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Drošības noteikumi klasē 1

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Drošības noteikumi klasē 2

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Tuvākās apkārtnes pētīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Materiāli skolotājiem