Grūtības pakāpe:
00:40:00
1. Laikapstākļu apraksts, tiem atbilstošais attēls 2 p.
2. Laikapstākļu apraksts pēc apzīmējuma attēla 1 p.
3. Termometra rādījuma nolasīšana 2 p.
4. Datu nolasīšana no tabulas 4 p.
5. Ūdens stāvokļa noteikšana pēc fotogrāfijas 3 p.
6. Ūdens stāvokļu maiņas noteikšana 2 p.
7. Mākoņa veidam atbilstošā fotogrāfija 2 p.
8. Saliec no burtiem nokrišņu nosaukumu! 2 p.
9. Patieso/nepatieso apgalvojumu grupēšana par vēju, nokrišņiem, laikapstākļiem 4 p.
10. Informācija no laika ziņām 4 p.
11. Enerģijas avoti 1 p.
12. Enerģijas veids 2 p.
13. Enerģijas veidi un avoti 3 p.
14. Elektroenerģijas izmantošana 1 p.
15. Elektroenerģijas pārvērtības 1 p.
16. Kāpēc jātaupa enerģija? 4 p.