Grūtības pakāpe:
00:40:00
1. Ķermeņa iekustināšanas veids. Pretējās nozīmes vārdi 1 p.
2. Kustību ātrums 3 p.
3. Kustības ātrums. Salīdzināšana (vienādi attālumi) 2 p.
4. Patiesie/nepatiesie apgalvojumi 2 p.
5. Inerce. Apstāšanās ceļa garums 1 p.
6. Drošības noteikumi. Berze, inerce. Grupēšana 2 p.
7. Dzīvie organismi 1 p.
8. Dzīvības pazīme attēlos 1 p.
9. Secīga attīstība 3 p.
10. Augiem nepieciešamie apstākļi 3 p.
11. Augu kopšana 1 p.
12. Dzīvnieku novērošanas plānošana 3 p.
13. Mājdzīvnieka ieguves plānošana 2 p.
14. Cilvēka vajadzības 1 p.
15. Cilvēka orgānu nozīme 1 p.