Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Dzīvības organizācijas līmeņi Var nosaukt augu un dzīvnieku dzīvības organizācijas līmeņus (organisms, orgānu sistēma, orgāns, šūna), salīdzina līmeņu savstarpējo saistību un secību.
2. Šūna Noskaidro, ka mazākās organisma uzbūves pamatvienības ir šūnas, un veido sapratni par šūnu daudzveidību (šūnu formu, krāsu un izvietojumu).
3. Mikroskopa lietošana Mācās lietot mikroskopu – ievēro darbību secību un mikroskopa lietošanas noteikumus, kā arī var nosaukt mikroskopa uzbūves sastāvdaļas.
4. Mikropreparāts Mācās sagatavot mikropreparātu darbam ar mikroskopu, kā pareizi novietot uz priekšmetstikliņa paraugu (secīgi).
5. Auga dzīvības procesi Skolēns iegūst sapratni, ka augam ir vajadzīgi noteikti apstākļi attīstībai - gaiss, ūdens, barības vielas, temperatūra un gaisma. Kā arī augam ir dzīvības funkcijas.
6. Dzīvnieku organismu daudzveidība Noskaidro, ka dažādiem organismiem iekšējās ķermeņa daļas var būt atšķirīgas pēc uzbūves, bet tās veic vienu un to pašu funkciju (zarnas, kuņģis, guza – barošanās; plaušas, žaunas – elpošanai u. c.). Tas saistīts ar vidi, kuru apdzīvo konkrētais organisms un attīstību.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvības organizācijas līmeņi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Skaidro dzīvības organizācijas līmeņus.
2. Dzīvības organizācijas līmeņu saistība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skaidro dzīvības organizācijas līmeņu (šūna, orgāns, orgānu sistēma, organisms) saistību.
3. Šūnas uzbūve 1. izziņas līmenis zema 2 p. Noskaidro, ka mazākās organisma uzbūves pamatvienības ir šūnas. Salīdzina dažādu organismu šūnas pēc formas, krāsas, izvietojuma.
4. Šūnas attēlos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salīdzina dažādu organismu šūnas pēc formas, krāsas, izvietojuma.
5. Mikroskops 1. izziņas līmenis zema 2 p. Mācās lietot mikroskopu – ievēro darbību secību un mikroskopa lietošanas noteikumus
6. Mikroskopa palielinājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot aprēķināt mikroskopa palielinājumu.
7. Mikroskopa uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Mācās atpazīt mikroskopa sastāvdaļas.
8. Mikropreparāta sagatavošana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns atpazīst, kā sagatavot mikropreparātu.
9. Fotosintēze un auga uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzdevumā skolēnam ir jāatpazīst auga pamat daļas un fotosintēzes procesus.
10. Apgalvojumi par augu dzīvības procesiem 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Izprot galvenos dzīvības procesus augos.
11. Šūnu salīdzināšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Salīdzina dažādu organismu šūnas pēc formas, krāsas, izvietojuma.
12. Dzīvības procesi 2. izziņas līmenis zema 2 p. Izprot auga dzīvības procesus - barošanu, augšanu, attīstību utt.
13. Definīcijas 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Atrod mikroskopa uzbūves sastāvdaļas un darbības secību.
14. Dzīvnieku orgāni un to funkcijas 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina, ka dažādiem dzīvniekiem ir atšķirīgi orgāni, bet tie veic līdzīgas funkcijas. Nosauc dzīvnieku orgānu uzdevumus.
15. Dzīvnieku daudzveidība un pielāgotība 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Salīdzina dažādu dzīvnieku orgānu sistēmas un orgānus, kā arī pielāgojumus dzīves videi.
16. Dzīvnieku salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Iegūst informāciju par dzīvniekiem un salīdzina tos pēc dažādām pazīmēm.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Organizācijas līmeņu saistība Citi vidēja 1 p. Skaidro dzīvības organizācijas līmeņu (šūna, orgāns, orgānu sistēma, organisms) saistību.
2. Šūnas mikroskopā Citi vidēja 2 p. Salīdzina dažādu organismu šūnas pēc formas, krāsas, izvietojuma.
3. Dabas organizācijas līmeņi II Citi vidēja 2 p. Skaidro un saprot dabas organizācijas līmeņus.
4. Mikroskops I Citi vidēja 4 p. Atpazīst mikroskopa sastāvdaļas.
5. Dzīvnieku organismi Citi vidēja 2 p. Novērtē dzīvnieku daudzveidību, to uzbūves īpatnības un orgānus.
6. Dzīvnieku salīdzināšanas pazīmes Citi vidēja 2 p. Iegūst informāciju par dzīvniekiem un salīdzina tos pēc dažādām pazīmēm.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. No kā sastāv dzīvie organismi? I 00:20:00 vidēja 14 p. Atpazīst dabas organizācijas līmeņus, šūnu un auga dzīvības procesus. Saprot mikroskopa uzbūvi un mikropreparāta sagatavošanu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. No kā sastāv dzīvie organismi? II 00:40:00 vidēja 22 p. Ievietoti uzdevumi par dabas organizācijas limeņiem, šūnu un tās attīstības apstākļiem, par auga fotosintēzi. Par mikropreparāta un mikroskopa lietošanu.