Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Dzīvnieku attīstības veidi Tauriņa un vardes attīstības cikli sastāv no vairākām stadijām. (D.Li.7.)
2. Dzīvnieku rūpes par mazuļiem Dzīvniekiem ir dažāda uzvedība, lai palīdzētu pēcnācējiem izdzīvot, augt un attīstīties – tos baro, aizsargā (veido ligzdu vai alu, midzeni u. c.), apmāca (lidot, meklēt barību, slēpties u. c.). (D.Li.7.)
3. Rūpes par dzīvniekiem Novēro dzīvnieku uzvedību, vairošanos, to augšanu un attīstību dabiskajā vidē. (D.6.7.1.1.)
4. Dzīvnieku aprūpe un saudzēšana Novēro dzīvnieku uzvedību, vairošanos, to augšanu un attīstību dabiskajā vidē. (D.6.7.1.1.)
5. Noderīgo lietu stūrītis. Kā aug un attīstās dzīvnieki
6. Noderīgo lietu stūrītis. Kā augu un attīstās cilvēks
7. Cilvēka attīstība Skaidro saviem vārdiem cilvēka attīstību. (D.6.7.3.2.)
8. Pusaudža vecums Skaidro saviem vārdiem cilvēka attīstību pusaudžu vecumā, ķermeņa izmaiņas pubertātes laikā, pieņem sava ķermeņa īpatnības, skaidro personīgās higiēnas nozīmi. (D.6.7.3.2.)
9. Veselīgs dzīvesveids Rīkojas atbildīgi pret savu un citu veselību. (D.6.7.5.1.)
10. Kāpēc pēcnācēji ir līdzīgi vecākiem? Dzīvajiem organismiem ir iedzimstošās un neiedzimstošās pazīmes. (D.Li.9.)

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Attīstība ar pārvēršanos (atbilžu ievietošana) 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Tauriņa un vardes attīstības cikli sastāv no vairākām stadijām. (D.Li.7.)
2. Dzīvnieku attīstība (atbilžu ievietošana) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dzīvnieku attīstības cikli sastāv no vairākām stadijām. (D.Li.7.)
3. Rūpes par dzīvniekiem (atbilžu izvēle) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skaidro saviem vārdiem dzīvības procesu norisi, novērojot dzīvniekus to dabiskajā vidē. (D.6.7.1.1.)
4. Cilvēka attīstības posmi (atbilžu ievietošana) 1. izziņas līmenis zema 4p. Skaidro saviem vārdiem cilvēka attīstību. (D.6.7.3.2.)
5. Izmaiņas pusaudža vecumā (atbilžu ievietošana) 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Skaidro saviem vārdiem cilvēka attīstību pusaudžu vecumā, ķermeņa izmaiņas pubertātes laikā, pieņem sava ķermeņa īpatnības. (D.6.7.3.2.)
6. Veselīga dzīvesveida nozīme (atbilžu izvēle) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Rīkojas atbildīgi pret savu un citu veselību. (D.6.7.5.1.)
7. Veselīga dzīvesveida paradumi (atbilžu izvēle) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Rīkojas atbildīgi pret savu un citu veselību. (D.6.7.5.1.)
8. Iedzimstošās un neiedzimstošās pazīmes (atbilžu ievietošana) 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Grupē un skaidro ar piemēriem, ka ir iedzimstošās un neiedzimstošās pazīmes. (D.6.9.1.)

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tauriņa attīstība (atbilžu izvēle) Citi zema 1p. Tauriņa attīstības cikls sastāv no vairākām stadijām. (D.Li.7.)
2. Laša dzīves cikls (atbilžu izvēle) Citi vidēja 1p. Formulē cēloņsakarības, izdara secinājumus par izvirzīto pētījuma jautājumu. (D.6.11.1.1.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvnieku attīstība (atbilžu izvēle) Citi vidēja 1p. Dzīvnieku attīstības cikli sastāv no vairākām stadijām. (D.Li.7.)
2. Cilvēka attīstības posmi (atbilžu izvēle) Citi zema 1p. Skaidro saviem vārdiem cilvēka attīstību. (D.6.7.3.2.)

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvnieku attīstība 10:00:00 vidēja 10p. Tauriņa un vardes attīstības cikli sastāv no vairākām stadijām. Tauriņa attīstības cikls ir: ola – kāpurs – kūniņa – pieaudzis dzīvnieks. Vardes attīstības cikls ir: ola – kāpurs (kurkulis) – pieaudzis dzīvnieks. Dzīvniekiem ir dažāda uzvedība, lai palīdzētu pēcnācējiem izdzīvot, augt un attīstīties – tos baro, aizsargā (veido ligzdu vai alu, midzeni u. c.), apmāca (lidot, meklēt barību, slēpties u. c.). (D.Li.7.)
2. Cilvēka attīstība 15:00:00 vidēja 13p. Skaidro saviem vārdiem cilvēka attīstību pusaudžu vecumā, ķermeņa izmaiņas pubertātes laikā, pieņem sava ķermeņa īpatnības, skaidro personīgās higiēnas nozīmi. (D.6.7.3.2.)