Kā rūpēties par dzīvniekiem?
  
Pirms uzņemties atbildību par kādu dzīvnieku, jānoskaidro:
  1. Kāda ir dzīvnieka dabiskā uzvedība? Vai šīs sugas, šķirnes dzīvnieki ir mierīgi vai agresīvi?
  2. Kāds mājoklis jāiekārto dzīvniekam?
  3. Ko un cik daudz tas ēd, dzer?
  4. Kā jāapkopj šādus dzīvniekus?
  5. Kā šo dzīvnieku jāmāca paklausīt un ievērot kārtību?
  6. Kādas brīvā laika nodarbes nepieciešamas šim dzīvniekam - rotaļlietas, pastaigas, cilvēku sabiedrība? Kas un kad darbosies ar dzīvnieku?
  7. Vai nevienam ģimenes loceklim nav iebildumu pret šī dzīvnieka pieņemšanu?
  8. Vai varēsi uzņemties atbildību par šo dzīvnieku visu tā dzīves laiku?
Tikai tad, kad ir noskaidrots viss par dzīvnieka aprūpi un ir skaidrs, ka šos nosacījumus ir iespējams izpildīt, dzīvnieku var vest mājās.
Svarīgi!
Atceries!
Tu esi atbildīgs par to, ko esi pieradinājis! Ja esi pieņēmis savās mājās dzīvnieku, to nedrīkst pamest, bet par to jārūpējas visu dzīves laiku.