Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ēna Kas ir ēna? Kā tā rodas?
2. Diena un nakts Zemes kustība un diennakts ritms
3. Laika vienības Atpazīst laika vieības, nosauc to sakarības.
4. Debespuses Nosauc debesspuses, prot tās noteikt.
5. Noderīgas informācijas (video) stūrītis. Saule. Ēna. Video Saule
6. Noderīgas informācijas (video) stūrītis. Diena un nakts. Gadalaiki. Debespuses Video diena un naksts, gadalaiki.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dialogs par Sauli 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Raksturo Sauli
2. Saules pulkstenis 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pazīst Saules pulksteni.
3. Kurā attēlā parādīta koka/cilvēka/dzīvnieka/priekšmeta ēna? 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, no kāda objekta izveidojās ēna.
4. Jautājumi par Sauli, Zemi, Mēnesi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atbildes uz jautājumiem
5. Debespušu nosaukumi 2. izziņas līmenis zema 1 p. Debespušu nosaukumi un virzieni
6. Debes ķermeņi latviešu tautas mīklās 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Min latviešu tautas mīklas par debess ķermeņiem.
7. Zeme un Saule 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Kā atšķiras Saule un Zeme?
8. Zeme, Mēness un Saule 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Raksturo Zemi, Sauli un Mēnesi.
9. Diena, vakars, nakts 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, kāda diennaksts daļa ir attēlota.
10. Kuras aktivitātes atbilst rītam/vakaram? 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka, kuras aktivitātes atbilst rītam un vakaram.
11. Nosaki debespuses! 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka trūkstošās debesspuses.
12. Izlaistie vārdi teikumos. Debespuses 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Papildina teikumus par debesspusēm
13. Gadalaiki 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka, saules augstums virs horizonta dažādos gadalaikos.
14. Mēnešu garums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina dienu skaitu mēnešos.
15. Kalendāra izmantošana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot izmantot kalendāru.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zeme, Saule, Mēness, zvaigznes Citi vidēja 2 p. Jēdzienu skaidrojums
2. Gadalaiki Citi vidēja 2 p. Saules augstums virs horizonta dažādos gadalaikos
3. Laika skaitīšana Citi vidēja 1 p. Izprot mērvienības.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saule 00:00:00 vidēja 6 p.
2. Diena un nakts 00:00:00 vidēja 9 p.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Debess ķermenis - Saule 00:00:00 vidēja 4 p.
2. Diena un nakts 00:00:00 vidēja 7 p.