Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ēna Kas ir ēna? Kā tā rodas?
2. Diena un nakts Zemes kustība un diennakts ritms
3. Laika vienības Atpazīst laika vieības, nosauc to sakarības.
4. Debespuses Nosauc debesspuses, prot tās noteikt.
5. Noderīgas informācijas (video) stūrītis. Saule. Ēna. Video Saule
6. Noderīgas informācijas (video) stūrītis. Diena un nakts. Gadalaiki. Debespuses Video diena un naksts, gadalaiki.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dialogs par Sauli 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Raksturo Sauli
2. Saules pulkstenis 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pazīst Saules pulksteni.
3. Kurā attēlā parādīta koka/cilvēka/dzīvnieka/priekšmeta ēna? 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka, no kāda objekta izveidojās ēna.
4. Jautājumi par Sauli, Zemi, Mēnesi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atbildes uz jautājumiem
5. Debespušu nosaukumi 2. izziņas līmenis zema 1p. Debespušu nosaukumi un virzieni
6. Debes ķermeņi latviešu tautas mīklās 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Min latviešu tautas mīklas par debess ķermeņiem.
7. Zeme un Saule 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kā atšķiras Saule un Zeme?
8. Zeme, Mēness un Saule 2. izziņas līmenis augsta 1p. Raksturo Zemi, Sauli un Mēnesi.
9. Diena, vakars, nakts 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka, kāda diennaksts daļa ir attēlota.
10. Kuras aktivitātes atbilst rītam/vakaram? 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nosaka, kuras aktivitātes atbilst rītam un vakaram.
11. Nosaki debespuses! 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nosaka trūkstošās debesspuses.
12. Izlaistie vārdi teikumos. Debespuses 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Papildina teikumus par debesspusēm
13. Gadalaiki 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka, saules augstums virs horizonta dažādos gadalaikos.
14. Mēnešu garums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zina dienu skaitu mēnešos.
15. Kalendāra izmantošana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot izmantot kalendāru.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zeme, Saule, Mēness, zvaigznes Citi vidēja 2p. Jēdzienu skaidrojums
2. Gadalaiki Citi vidēja 2p. Saules augstums virs horizonta dažādos gadalaikos
3. Laika skaitīšana Citi vidēja 1p. Izprot mērvienības.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saule 00:00:00 vidēja 6p.
2. Diena un nakts 00:00:00 vidēja 9p.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Debess ķermenis - Saule 00:00:00 vidēja 4p.
2. Diena un nakts 00:00:00 vidēja 7p.