Kāpēc ir diena un nakts? 
Uz Zemes ir diena un nakts, jo Zeme griežas ap sevi. Zeme griežas visu laiku, taču mēs to nejūtam, jo kustība visu laiku notiek ar vienādu ātrumu.
 
Cik ilgā laikā Zeme veic vienu apgriezienu?
Zeme pilnībā apgriežas ap savu asi vienā diennaktī jeb 24 stundās.
 
Vai visur diena un nakts ir vienā laikā?
Jebkurā brīdī puse no Zemes ir Saules pusē, bet otra puse - ēnas pusē. Saules pusē ir diena, bet ēnas pusē nakts. Tā kā Zeme griežas, Saules un ēnas puse pārvietojas, tāpēc mainās diennakts stundas.
  
zeme_saule.jpg

Kāpēc izskatās, ka Saule pārvietojas pa debesīm?
Ja skatītos uz Zemi no kosmosa (no Zemes ziemeļpola puses), tad varētu redzēt, ka Zeme griežas pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam. Bet, tā kā cilvēks parasti atrodas uz Zemes, viņš šo kustību nejūt un viņam liekas, ka griežas debess un Saule, tikai pretējā virzienā - pulksteņa rādītāju kustības virzienā.
 
Kā var novērot Zemes kustību?
Zemes kustību var novērot no kosmosa, tomēr tas iespējams tikai kosmonautiem. Tāpēc, lai labāk saprastu Zemes kustību, var veidot modeļus. Viens šāds modelis ir apskatāms video.