Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Dzīvā un nedzīvā raksturīgās pazīmes. Dzīvas būtnes un nedzīvie dabas objekti
2. Masa Vielas masa un tās noteikšana
3. Ķermeņu mērīšana un salīdzināšana Priekšmetu garums, platums (cm, m), forma, lielums.
4. Noderīgas informācijas (video) stūrītis. Dzīvie un nedzīvie objekti.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kas ir dzīvs un kas ir nedzīvs? 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Nedzīvie, dzīvie dabas objekti.
2. Kādus nedzīvos dabas objektus saskati fotogrāfijā? 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nedzīvo dabas objektu atpazīšana.
3. Sagrupē dzīvos un nedzīvos dabas objektus! 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Dzīvo, nedzīvo dabas objektu grupēšana.
4. Kas ietilpīgāks? Veido teikumus! 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Objektu salīdzināšana pēc tilpuma.
5. Kas ir ietilpīgāks? Priekšmeti 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Objektu salīdzināšana pēc tilpuma
6. Kas smagāks/vieglāks? 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Objektu salīdzināšana pēc to smaguma
7. Kurā transporta līdzeklī var braukt vairāk/mazāk cilvēku? 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Objektu salīdzināšana pēc tilpuma
8. Nosaki, kurš objekts ir visvieglākais/vissmagākais? 3. izziņas līmenis augsta 1p. Smagāka, vieglāka objekta noteikšana
9. Kurš trauks ietilpīgāks? 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Objektu tilpums
10. Piesardzība ar kustīgiem priekšmetiem 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Drošības noteikumi saskarē ar ātri kustošiem objektiem

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kustības ātrums Citi zema 1p. Kustības ātruma novērtēšana
2. Kustības ātrums Citi zema 1p. Kustības ātruma raksturošana
3. Ķermeņu lielums Citi zema 1p. Ķermeņu salīdzināšana pēc lieluma

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvie un nedzīvie dabas objekti 00:00:00 vidēja 13p.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvie organismi un nedzīvie dabas objekti 00:00:00 vidēja 15p.