Katrai dzīvai būtnei ir savs ķermenis. Tas sastāv no vairākām daļām.

CILVĒKS
 
ЧАСТИ ТЕЛА_ĶERMEŅA DAĻAS_PARTS OF THE BODY_2.png

DZĪVNIEKS
 
ВОЛК_VILKS_WOLF.png

PUTNS
 
КУРИЦА_VISTA_CHICKEN.png

ZIVS
 
РЫБА_ZIVIS_FISH.png
 
KUKAINIS
 
BITE_ПЧЕЛА_BEE.png

Atsevišķiem dzīvniekiem ir arī tādas ķermeņa daļas:

Ragi – govij, alnim, stirnai, briedim u.c.
 
РОГА_RAGI.png

Ūsas - kaķim, ezim, sunim u.c.
 
УСЫ_ŪSAS.png

Bruņas - bruņurupucim
 
ПАНЦИРЬ_BRUŅAS.png

Snuķis - zilonim
Ilknis - zilonim, mežacūkai u.c.
 
SNUĶIS_ILKNIS.png

Spīles - vēzim, krabim u.c.
 
КЛЕШНИ_SPĪLES.png