Viss dzīvais:
 
ELPO
 
elpot2.jpg elpo.jpg
 
AUG
 
aug2.jpg aug7.jpg
 
ATTĪSTĀS
 
attīstās1.jpg attītība.jpg
 
BAROJAS
 
barojas1.jpg barojas.jpg
 
VAIROJAS
 
vairojas.jpg vairojas1.jpg
 
Vēl dzīvie organismi jūt, izvada nevajadzīgās vielas un kustas.