Videofilma. Latvijas ezeru dzīlēs.
 
  
ZIVIS
 
Līdaka
 
 
Rauda
 
 
Līnis
 
 
Karpa
 
 
Menca
 
 
Sams
 
 
Asaris
 
 
Karūsa
 
 
Plekste
 
 
Lasis
 
 
Reņģe
 
 
Zutis