Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Cilvēks un vide Pieejamie materiāli par cilvēka un vides attiecībām.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vides piesārņojums Vides piesārņojums un bioloģiskās daudzveidības izmaiņas.
2. Vides ietekme uz cilvēku Vides ietekme uz cilvēku.
3. Ar bioloģiju saistītās profesijas Profesijas, kuru pārstāvjiem ir nepieciešamas bioloģijas zināšanas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vides piesārņojums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izvēlas pareizo teikuma turpinājumu.
2. Ogļskābās gāzes piesaiste 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atpazīst darbību, kas nepieciešama ogļskābās gāzes piesaistes potenciāla palielināšanai.(Saudzīgi izturoties pret vidi, veic lauka darbu, lai skaidrotu dabā notiekošos procesus novērojot, lietojot parauglaukuma metodi. (D.9.11.7.1.)
3. Sugu skaits Latvijā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Analizē diagrammu par sugu daudzveidību Latvijā.
4. Cilvēka saikne ar augiem 1. izziņas līmenis zema 1 p. Analizē shēmu par cilvēka un augu saistību.
5. Ar bioloģiju saistītas profesijas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atzīmē profesijas, kurās nepieciešamas dotās bioloģijas nozares zināšanas.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa. Zinātņu nozaru sasniegumi (2019) Citi vidēja 1 p. Skolēni pēc apraksta nosaka kuras zinātnes nozares sasniegums ir aprakstīts.
2. 3. daļa. Kompostēšana (2017) Citi vidēja 5 p. Skolēni nosaka kompostēšanai piemērotus atkritumu veidus, kompostēšanas lomu vides problēmu mazināšanā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cilvēks un vide 00:00:00 vidēja 6 p. Zemas grūtības pakāpes tests par cilvēka un vides attiecībām.