Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Cilvēks un vide Pieejamie materiāli par cilvēka un vides attiecībām.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vides piesārņojums Vides piesārņojums un bioloģiskās daudzveidības izmaiņas.
2. Vides ietekme uz cilvēku Vides ietekme uz cilvēku.
3. Ar bioloģiju saistītās profesijas Profesijas, kuru pārstāvjiem ir nepieciešamas bioloģijas zināšanas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vides piesārņojums 1. izziņas līmenis zema 1p. Izvēlas pareizo teikuma turpinājumu.
2. Sugu skaits Latvijā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Analizē diagrammu par sugu daudzveidību Latvijā.
3. Cilvēka saikne ar augiem 1. izziņas līmenis zema 1p. Analizē shēmu par cilvēka un augu saistību.
4. Ar bioloģiju saistītas profesijas. 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atzīmē profesijas, kurās nepieciešamas dotās bioloģijas nozares zināšanas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cilvēks un vide 00:00:00 vidēja 6p. Zemas grūtības pakāpes tests par cilvēka un vides attiecībām.