Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Vide un cilvēks 1p.
2. Sugu skaits Latvijā 1p.
3. Vides piesārņojums 1p.
4. Ar bioloģiju saistītas profesijas. 2p.
5. Cilvēka saikne ar augiem 1p.