24. aprīlis - Bioloģija
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Informācija skolotājam

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Bioloģijas apakšnozares Skolēni iepazīst bioloģijas un bioloģijas apakšnozaru definīcijas. Materiāls piemērots demonstrēšanai klasē, dota saite uz video ,,Kas ir bioloģija?"
2. Dzīvības pazīmes Skolēni mācās augu un dzīvnieku dzīvības pazīmes, kuras ilustrētas ar attēliem, skatās animāciju ,,Augu dzīvības pazīmes".
3. Indivīds un suga, organismu grupas Skolēni mācās atšķirt indivīdu no sugas, uzzina, kas ir sistemātika un K. Linnejs.
4. Augu šūna Skolēni iepazīst šūnas definīciju, augu šūnas attēlu un organoīdu funkciju uzskaitījumu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Bioloģijas zinātnes apakšnozares 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni nosaka, kāda bioloģijas apakšnozare pēta attēlotos objektus.
2. Dzīvības pazīmes 2. izziņas līmenis zema 3 p. Skolēni sameklē dzīvības pazīmju piemērus.
3. Augu šūnas uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni attēlā atpazīst šūnas sastāvdaļas un norāda to funkcijas. Risinājumā dotas organoīdu fotogrāfijas un saite uz video par citoplazmas strāvošanu.
4. Organismu daudzveidība 2. izziņas līmenis zema 2 p. Skolēni mācās atšķirt indivīdu no sugas dotajos attēlos.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa. Zinātņu nozaru sasniegumi (2019) Citi vidēja 1 p. Skolēni pēc apraksta nosaka kuras zinātnes nozares sasniegums ir aprakstīts.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ievads bioloģijā 00:20:00 vidēja 9 p. Vidējas grūtības pakāpes tests par bioloģijas ievada tematiem.