Bioloģija ir zinātne, kura pēta dažādas dzīvības formas, to uzbūvi un daudzveidību, kā arī likumsakarības dabā.
Bioloģijas nosaukums ir veidojies no grieķu valodas - βίος, bios - ‘dzīvība’; λόγος, logos - ‘jēdziens, zinātne’. Tā ir zinātne par visiem dzīvajiem organismiem, kur noskaidro to, kā tie aug, barojas un kustas, kā tie vairojas un kā attīstās ilgā laika periodā.
 
Ir vairākas bioloģijas apakšnozares atkarībā no tā, kas tiek konkrēti pētīts. Divas lielākās apakšnozares ir:
  
Zooloģija - zinātne par dzīvniekiem.
 
animal-4917802_1920.jpg

Botānika - zinātne par augiem.
 
leaf-1001679_1920.jpg
 
Ir arī citas nozīmīgas apakšnozares:
 
Mikrobioloģija - zinātne par mikroorganismiem
 
bacteria-3658992_1920.jpg
 
Ekoloģija - zinātne par organismu un vides attiecībām

seedling-1558599_1920.jpg
  
Evolūcija - zinātne par dzīvo būtņu pārmaiņām laika gaitā

evolution-4107273_1920.jpg
 
Ģenētika - zinātne par iedzimtību un mainību

 cat-family-5074732_1920.jpg
 
Bioloģija ir cieši saistīta ar fiziku, ķīmiju, medicīnu, lauksaimniecību, mežsaimniecību un citām zinātņu nozarēm, kuras apvienojot ir izveidojušas tādas zinātnes kā biofizika, bioķīmija, bioģeogrāfija, bioinženierija un pat biomatemātika.
 
Video angļu valodā: Kas ir bioloģija?