Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11p.
1. Auga šūna un dzīvības pazīmes. 1p.
2. Bioloģijas zinātnes apakšnozares 1p.
3. Dzīvības pazīmes 3p.
4. Šūnas sastāvdaļu funkcijas 2p.
5. Augu šūnas uzbūve 2p.
6. Organismu daudzveidība 2p.