Eksperiments ir bioloģijas pētīšanas metode, kurā eksperimenta veicējs apzināti maina apstākļus un novēro, kā tas ietekmē dzīvos organismus. Eksperimentu var veikt gan laboratorijā, gan ārā.
Skolēns veica eksperimentu par sēklu dīgšanu.
  
Eksperiments.png
 
Eksperimentā pētāmās problēmas:
  1. Vai sēklu dīgšanai ir vajadzīgs mitrums?
  2. Vai sēklu dīgšanai ir vajadzīga gaisma?
 
Ko eksperimentā mainīja?
  1. Pirmajā un otrajā mēģenē ievietoja sausas vates kārtu, bet trešajā mēģenē - mitru vati.
  2. Otro un trešo mēģeni aplīmēja ar alumīnija foliju, neļaujot piekļūt gaismai.
 
Ko novēroja?
  1. Pirmajā un otrajā mēģenē, kur sēklas tika novietotas uz sausas vates, tās pēc 2 dienām nebija dīgušas. Tās dīga trešajā mēģenē, kurā vates slānis bija samitrināts.
  2. Gaismas trūkums trešajā mēģenē neietekmēja sēklu dīgšanu.
 
Ko secināja?
  1. Sēklu dīgšanai ir nepieciešams mitrums.
  2. Sēklas dīgst arī tumsā, tātad gaisma nav vajadzīga.