Ja ir jānosaka sastopamo indivīdu vai sugu skaits kādā dabas vietā, tad parasti izmanto parauglaukumu.
Parauglaukums ir pļavā, purvā vai citā dabas vietā ierobežots kvadrāts. Tā malu garums parasti ir 1 metrs. Skaitot sīkus organismus, mēdz izmantot mazākus parauglaukumus. Lielu objektu skaitīšanai, piem., koku skaitīšanai un noteikšanai mežā, izmanto lielāku parauglaukumu.
Ierobežošanai var izmantot auklu vai rāmīti.
 
shutterstock_1008263431.jpg
 
Darba gaita:
  1. Formulē pētāmo jautājumu, piem.,  noteikt organismu grupas un saskaitīt indivīdu skaitu.
  2. Izlemj, vai katrs skolēns novēros vienu parauglaukumu vai visi kopēju laukumu.
  3. Izvēlētā parauglaukuma vietu norobežo ar auklas un mietiņu palīdzību.
  4. Nosaka un atzīmē, kādas organismu grupas sastopamas parauglaukumā.
  5. Saskaita un pieraksta, cik katras grupas pārstāvju sastopami parauglaukumā.
  6. Izmantojot noteicējus, skolotāja konsultācijas vai savas zināšanas, nosaka atsevišķu indivīdu nosaukumus.
Novērojumu reģistrēšana.
  
Vispārskatāmāk novērojumus var reģistrēt tabulā, piem.
 
Organismu grupa
Indivīdu skaits
Nosaukumi
Ziedaugi
Gliemji
5
2
Pienenes
Kailgliemezis
 
Jāpieraksta arī, kāda ir vide parauglaukumā (kur laukums atrodas, kādi ir mitruma apstākļi, vai vieta ir saulaina, u. tml.)
 
Rezultātu analīze un izvērtēšana
  1. Cik grupu organismus izdevās novērot?
  2. Kādu organismu bija visvairāk?
  3. Kuru no novērotajiem organismiem bija vismazāk?
  4. Ja darbs notika grupās, tad rezultāti jāsalīdzina ar citu grupu rezultātiem.
Secinājumi
 
Kādu organismu dzīvei vide bija piemērota un kādu - nepiemērota? Pamato savu viedokli ar datiem!
 
Atsauce:
Bioloģija 7. klasei.Ērika Nagle, Regīna Gribuste- Lielvārds, 2011.- 176lpp.:il. - izmantotā literatūra : 22. - 23. lpp.