Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Informācija skolotājam Informācija skolotājam.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Viendīgļlapju un divdīgļlapju klases salīdzinājums Skolēni mācās salīdzināt viendīgļlapjus un divdīgļlapjus.
2. Ziedkopu veidi Skolēni iepazīst ziedkopu veidus. Labs demonstrācijas materiāls.
3. Liliju dzimta Skolēni mācās liliju dzimtas augu ziedu un augļu uzbūvi. Ir iespēja noskatīties video par sīpolaugu audzēšanu Nīderlandē.
4. Graudzāļu dzimta Skolēni iepazīst graudzāļu dzimtas īpašības, attēlos atpazīst Latvijas labības augus.
5. Tauriņziežu dzimta Skolēni izzina tauriņziežu dzimtas augu uzbūvi un attēlos atpazīst izplatītākos tauriņziežus.
6. Nakteņu dzimta Skolēni mācās nakteņu dzimtas augu uzbūvi, attēlos atpazīst nakteņu dzimtas augus.
7. Čemurziežu dzimta Skolēni apgūst čemurziežu dzimtas augu uzbūvi un daudzveidību.
8. Rožu dzimtas augu pazīmes Skolēni iepazīst rožu dzimtas augu zieda uzbūvi un augļu veidus.
9. Rožu dzimtas augi skolēni pēc attēliem mācās pazīt rožu dzimtas augus, iepazīst informāciju par to izmantošanu.
10. Krustziežu dzimta skolēni izzina krustziežu dzimtas augu uzbūvi un daudzveidību.
11. Ārstniecības augu vākšana Skolēni mācās ārstniecības augu ievākšanas un uzglabāšanas noteikumus.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Viendīgļlapju un divdīgļlapju salīdzinājums, izmantojot attēlus 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni, izmantojot attēlus, salīdzina viendīgļlapjus un divdīgļlapjus.
2. Ziedkopu veidu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni nosaka ziedkopu veidus attēlotajiem augiem.
3. Liliju dzimtas augu pazīmju noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni atpazīst attēlos liliju dzimtas augus un atbild uz jautājumiem par to uzbūvi.
4. Graudzāļu dzimtas augu graudu noteikšana attēlos 2. izziņas līmenis zema 2 p. Skolēni attēlos pazīst labības augu graudus.
5. Kartupeļu un tomātu ziedu un augļu atpazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni atbild uz jautājumiem par kartupeļu un tomātu ziediem un augļiem.
6. Čemurziežu dzimtas raksturošana, izmantojot burkāna attēlu 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni izmantojot burkāna attēlu, raksturo čemurziežus.
7. Savvaļas rozes raksturojums pēc attēla 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni, izmantojot attēlu, raksturo savvaļas rozi.
8. Rožu dzimtas augu noteikšana attēlos 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni attēlos pazīst rožu dzimtas augus.
9. Tauriņziežu dzimtas augu pazīmju noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni nosaka tauriņziežu dzimtas augu pazīmes, pēc attēliem pazīst tauriņziežus.
10. Tauriņziežu dzimtas augu noteikšana 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Skolēni, izmantojot attēlu, nosaka auga sugu pēc dotā noteicēja.
11. Viendīgļlapju un divdīgļlapju attēlu atšķiršana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni sašķiro augu attēlus viendīgļlapjos un divdīgļlapjos.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa. Augu ārējās pazīmes (2019) Citi vidēja 1 p. Skolēni saskata augu ārējās pazīmes pēc dotā apraksta.
2. 1. daļa. Gumiņbaktērijas (2019) Citi vidēja 1 p. Skolēni pēc apraksta nosaka ziedaugu piederību dzimtai.
3. 1. daļa. Augu ārējās pazīmes (2017) Citi vidēja 1 p. Skolēni saskata augu ārējās pazīmes pēc dotā apraksta.
4. 1. daļa. Augu sistemātika (2016) Citi vidēja 1 p. Skolēni izprot binārās nomenklatūras pielietojumu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Segsēkļu jeb ziedaugu pazīmes 00:00:00 vidēja 31 p.