Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

31p.
1. Ziedkopu veidu noteikšana 2p.
2. Liliju dzimtas augu pazīmju noteikšana 2p.
3. Graudzāļu dzimtas augu graudu noteikšana attēlos 2p.
4. Kartupeļu un tomātu ziedu un augļu atpazīšana 2p.
5. Čemurziežu dzimtas raksturošana, izmantojot burkāna attēlu 3p.
6. Savvaļas rozes raksturojums pēc attēla 3p.
7. Rožu dzimtas augu noteikšana attēlos 3p.
8. Tauriņziežu dzimtas augu pazīmju noteikšana 2p.
9. Tauriņziežu dzimtas augu noteikšana 6p.
10. Viendīgļlapju un divdīgļlapju attēlu atšķiršana 3p.
11. Augu dzimtu noteikšana pēc attēliem 3p.