24. aprīlis - Bioloģija
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Informācija skolotājam Informācija skolotājam.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Parastā priede Skolēni iepazīst priedes augšanas, vairošanās īpašības un izmantošanas iespējas.
2. Parastā egle Skolēni izzina egles augšanas un vairošanās īpašības, izmantošanas iespējas.
3. Skujkoku daudzveidība Skolēni no attēliem mācās atpazīt Latvijas skujkokus. Materiāls piemērots demonstrēšanai uz ekrāna.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Parastā priede 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni attēlā meklē priedes īpašības un atbild uz jautājumiem.
2. Parastā egle 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēni, izmantojot attēlu, aizpilda tabulu par egles uzbūves īpašībām.
3. Kailsēkļu daudzveidība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni attēlos pazīst biežāk sastopamos kailsēkļus. Materiāls frontālai risināšanai.
4. Egles un priedes salīdzinājums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni pēc attēla salīdzina parasto priedi un parasto egli.
5. Kailsēkļu raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni attēlā atpazīst parastākos kailsēkļus un atzīmē to īpašības.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa. Kailsēkļu vairošanās (2016) Citi vidēja 1 p. Skolēni attēlā saskata kailsēkļu vairošanās īpatnības.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kailsēkļu īpašības 00:00:00 vidēja 9 p. Vidējas grūtības pakāpes tests par kailsēkļu īpašībām.