24. aprīlis - Bioloģija
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Informācija skolotājam

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Sistemātiskās vienības Skolēni iepazīst sistemātisko vienību raksturojumu, kā piemēru izmantojot sarkano āboliņu.
2. Sūnu raksturojums Skolēni mācās sūnu uzbūvi un izmantošanas veidus.
3. Sūnu daudzveidība Skolēni iepazīst dzegužlinu, maršanciju, sfagnu uzbūvi.
4. Paparžu raksturojums Skolēni mācās par paparžu uzbūvi, vairošanos, vēro papardes attīstību un sporas mikroskopā videomateriālā.
5. Paparžu daudzveidība un nozīme Skolēni mācās attēlos pazīt izplatītākās un aizsargājamas paparžu sugas.
6. Kosas Skolēni izzina kosu uzbūvi, izcelšanos, mācās pazīt kosu sugas.
7. Staipekņi Skolēni apgūst staipekņu uzbūvi un sugu piemērus

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sistemātikas vienības 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Skolēni nosaka auga piederību nodalījumam un sarindo sistemātikas vienības.
2. Sūnu uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni skaidro sūnu uzbūvi, nosauc sastāvdaļu funkcijas.
3. Papardes raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni pēc attēla skaidro papardes uzbūvi, atzīmē sastāvdaļu funkcijas.
4. Tīruma kosas uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni apgūst kosas vasaras un pavasara dzinuma uzbūvi.
5. Sūnu un paparžu daudzveidība 2. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni attēlos pazīst sūnas un papardes.
6. Staipekņu un kosu salīdzinājums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni pēc attēliem salīdzina kosas un staipekņa uzbūvi.
7. Augu nodalījumi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni pēc attēla nosaka auga piederību nodalījumam.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Augu (sūnu, paparžu, kosu, staipekņu) nodalījumu raksturojums 00:00:00 vidēja 18 p. Vidējas grūtības pakāpes tests par sūnu, paparžu, kosu, staipekņu īpašībām.