24. aprīlis - Bioloģija
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Sistemātikas vienības

Grūtības pakāpe: augsta

5
2. Sūnu uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Papardes raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Tīruma kosas uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Sūnu un paparžu daudzveidība

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Staipekņu un kosu salīdzinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Augu nodalījumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

Materiāli skolotājiem