Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

18p.
1. Augu nodalījumi 2p.
2. Sistemātikas vienības 5p.
3. Sūnu uzbūve 2p.
4. Papardes raksturojums 3p.
5. Tīruma kosas uzbūve 2p.
6. Sūnu un paparžu daudzveidība 1p.
7. Staipekņu un kosu salīdzinājums 3p.