Vadaudi – augu audi, kas nodrošina vielu plūsmu augos.
Vadaudus veido koksne un lūksne. Koksne vada ūdeni un ūdenī izšķīdušās minerālvielas no saknēm uz stumbru un lapām, bet lūksne — izšķīdušās organiskās vielas no lapām uz vielu patēriņa un uzkrāšanās vietām. Gan koksne, gan lūksne arī balsta auga daļas. Visām dzīvības norisēm augos ir nepieciešams ūdens. Tas pārvietojas pa koksni.
 
ITB_12_02_11.gif
 
Pa trahejām un/vai traheīdām plūst ūdens ar minerālvielām. Trahejas ir garas caurulītes, ko veido nedzīvas šūnas, starp kurām izzuduši šūnapvalki. Traheīdas ir garas nedzīvas šūnas, kuru šūnapvalki vietām ir uzbiezināti.Ūdens plūsma sauszemes augiem no visdziļākajām saknēm līdz pat to augstākajām virszemes daļām ir nepārtraukta. Šo ūdens plūsmu nodrošina transpirācija (ūdens iztvaikošanu no auga). Jo vairāk ūdens iztvaiko, jo vairāk tas tiek uzsūkts ar saknēm. Šādas nepārtrauktas augšupejošas plūsmas rašanos var ilustrēt ar sadzīvisku piemēru—ūdens sūkšanu pa kokteiļu salmiņu.
 
Ūdenim un minerālvielām uz augšu liek pacelties sakņu spiediens un transpirācijas sūcējspēks, bet organisko vielu pārvietošanos pa sietstobriem nodrošina aktīvais transports, bet enerģiju tam (ATP) piegādā pavadītājšūnas. Sietstobri un pavadītājšūnas vada organiskās vielas, kuras radušās fotosintēzes procesā. Sietstobri ir 150 - 300 μm garas dzīvas šūnas, starp kurām atrodas sietplātnes.
 
Animācija Augu vadaudi
 
Atsauce:
http://botanika.lanet.lv/2.2.php?id=41
Attēls no http://www.dzm.lu.lv/bio/IT/B_12/default.aspx@tabid=9&id=230.html