Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Informācija skolotājam. Skolotājam.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Dzīvnieku sabiedrisko grupējumu veidi. Dzīvnieku sabiedrisko grupējumu veidi: bars, kolonija, ģimene, ganāmpulks.
2. Populāciju raksturojošie jēdzieni Populāciju raksturojošie jēdzieni: blīvums, mirstība, dzimstība, pieaugums, migrācija.
3. Populāciju struktūra Populācijas struktūras veidi: vecumstruktūra, etoloģiskā, u,c.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Populācijas struktūra 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atbild uz jautājumiem par populācijas struktūru.
2. Dzīvnieku sabiedriskie grupējumi. 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skaidro jēdzienus par dzīvnieku sabiedriskajiem grupējumiem.
3. Populāciju dzimuma un vecuma struktūra. 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pēc attēla raksturo cilvēku populācijas izmaiņu tendences.
4. Populāciju īpašības. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Atbild uz jautājumiem par populācijām.
5. Populācijas struktūra 1. izziņas līmenis zema 1p. Nolasi datus no populācijas struktūras attēla.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa. Biotisko faktoru ietekme uz populāciju (2016) Citi vidēja 1p. Skolēni analizē biotisko faktoru ietekmi uz populāciju.
2. 2. daļa. Mēslu vaboļu daudzveidība un izplatība (2019) Citi vidēja 3p. Skolēni pēc grafikiem izskaidro un prognozē mēslu vaboļu daudzveidības un skaita atšķirību dažādās pļavās.
3. 2. daļa. Zvejas kvotas (2016) Citi vidēja 3p. Skolēni pamato secinājumus par zvejas kvotām ar dotajiem datiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Populācijas 00:00:00 vidēja 5p. Vidējas grūtības pakāpes tests par populāciju īpašībām.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Populācijas struktūra 00:00:00 vidēja 3p. Vidējas grūtības pakāpes tests par populācijas struktūru.