Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. Populācijas struktūra 1p.
2. Populāciju īpašības. 1p.
3. Populācijas struktūra 1p.
4. Dzīvnieku sabiedriskie grupējumi. 2p.