1. Populācijas blīvums ir tās īpatņu skaits laukuma vai tilpuma vienībā.
 
Populācijai palielinoties, pieaug arī tā blīvums. Tas neattiecas gadījumiem, kad notiek areāla paplašināšanās.  Vairums biotisko faktoru ir atkarīgi no populācijas blīvuma. Piemēram, plēsonība, parazītisms un konkurence saasinās līdz ar populācijas blīvuma palielināšanos. Sasniedzot zināmu eksistences resursu deficītu, organismu savstarpējās attiecības var izpausties kanibālismā un agresijā. Augu populāciju blīvumu izsaka dažādi. Kokiem un krūmiem to raksturo ar īpatņu skaitu uz 1 ha, piemēram, priežu populācijas blīvums ir 329 priedes/ha. Lakstaugu populāciju blīvumu raksturo ar īpatņu skaitu 1 m2.
 
Wildflo.jpg
Pļavā lakstaugu blīvums uz vienu kvadrātmetru sasniedz pat vairākus simtus.
 
g.jpg
Kāpās ar trūcīgo augsni augu blīvums uz kvadrātmetru ir daži īpatņi.
  
2. Dzimstība ir populācijas atražošanas pamatprocess. Tā raksturo vairošanās intensitāti.
 
Dzimstību izsaka ar jaundzimušo īpatņu skaitu laika vienībā. Dzimstību var ietekmēt barības un patvēruma vietu (midzeņu, ligzdu, pūžņu) trūkums, kā arī plēsoņas, parazīti un apkārtējās dabas vides nepiemērotība. Ja īpatņu skaits populācijās ir mazāks par dažiem simtiem, gadījuma rakstura cēloņi (ugunsgrēks, plūdi, laika apstākļu maiņa) var to samazināt tiktāl, ka dzimstība nesedz mirstību. Palikušie īpatņi vairāku paaudžu laikā izmirs.
 
tigr_dikii01nn.jpg
Piemēram, tīģeru populācijā Tālajos Austrumos ietilpst apmēram 300 īpatņi un tā atrodas uz iznīcības robežas.
 
3. Mirstība ir laika vienībā bojā gājušo populācijas īpatņu skaits. Ideālos apstākļos to raksturo minimālā mirstība, kad īpatņu bojāejas cēlonis ir dabiska novecošanās. Šajā gadījumā populācijas locekļi sasniegtu fizioloģisko vecumu un to dzīves ilgums būtu maksimāls. Minimālā mirstība katrai populācijai ir nemainīga. Reālā mirstība vienmēr ir lielāka. To veicina barības trūkums, dabiskie ienaidnieki, slimības, paaugstināts populācijas blīvums un nelabvēlīgas vides izmaiņas.

Izdzīvotība ir mirstībai pretējs rādītājs. Populācijas pieaugumu raksturo vairāki rādītāji. Starpību starp dzimstību un mirstību sauc par populācijas dabisko pieaugumu. Ja tas ir pozitīvs, populācijas lielums pieaug, ja negatīvs – samazinās.

4. Migrāciju dzīvnieku pasaulē izraisa barības trūkums, dažādu vides faktoru pasliktināšanās, pārapdzīvotība.
 
lemm.jpg
Ziemeļu grauzēji lemingi migrē, kad to populācijas blīvums sasniedz mērogus, kad trūkst gan barības, gan dzīves telpas.
 
zil.jpg
Ziloņi Serengeti Nacionālajā parkā Āfrikā migrē regulāri, atbilstoši lietus sezonas un sausuma perioda maiņai.
 
Daudzām sugām masveida savairošanās vienmēr ir saistīta ar intensīvu pārceļošanu (klejotājsiseņi, lemingi). Video par dzīvnieku migrāciju angļu valodā Zālēdāju migrācija Serengeti
 
Augu valstī populācijas skaita papildināšanos uz kaimiņu ekosistēmu rēķina nodrošina sēklu un sporu izplatīšanās plašā apkārtnē.
 
Atsauce:
Attēli no http://zateevo.ru/userfiles/image/Zveri_Dikie/Tigr/tigr_dikii01.jpg
http://amazingdata.com/mediadata23/Image/amazing_odd_interesting_funny_Serengeti-Animal-Migration-_200907232051233356.jpg
http://cdn.c.photoshelter.com/img-get2/I0000UMJcu_oUAcY/fit=1000x750/16812.jpg
http://www.vieglicelot.lv/uimg/253048dsc02958.jpg