Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ekosistēma Ekosistēmas būtība. Mākslīgā un dabiskā ekosistēma. Sukcesija.
2. Organismu savstarpējās attiecības ekosistēmā Organismu savstarapējās attiecības ekosistēmā, nozīme. Simbioze, konkurence, plēsonība, parazītisms.
3. Barības ķēdes un tīkli Barības ķēdes un tīkla skaidrojums, sugu daudzveidības nozīme.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ekosistēma I 1. izziņas līmenis zema 1p. Prasme atšķirt mākslīgo un dabisko ekosistēmu.
2. Biocenoze un biotops 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Bicenozes un biotopa atšķiršana.
3. Dzīvo organismu pamatfunkcija 1. izziņas līmenis zema 1p. Aplūkojot attēlu, noteikt dzīvo organismu pamatfunkciju.
4. Mākslīgā un dabiskā ekosistēma 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prasme noteikt mākslīgo un dabisko ekosistēmu.
5. Organismu savstarpējās attiecības ekosistēmā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aplūkojot attēlu, noteikt organismu attiecību veidu.
6. Barības ķēde 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Modelēt barības ķēdi.
7. Barošanās tīkls 1. izziņas līmenis zema 3p. Analizē un izprot barošanās tīklu.
8. Organismu līmenis ekosistēmā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pārzina organismu līmeņu ekosistēmā.
9. Producenti un konsumenti 2. izziņas līmenis vidēja 10p. Grupē konsumentus un producentus.
10. Ekosistēmu maiņa 1. izziņas līmenis zema 2p. Atpazīt iemeslus ekosistēmas maiņai.
11. Organismu pielāgošanās 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Zina procesu, kas raksturo organismu pārveidošanos un pielāgošanos dzīves videi.
12. Sarkanā grāmata 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Sarkanās grāmatas būtība, sugu iedalījums kategorijās.
13. Invazīvas sugas 2. izziņas līmenis augsta 2p. Zina Latvijas invazīvas sugas.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ekosistēma II Citi vidēja 3p. Prasme paskaidrot ekosistēmas būtību.
2. Organismu nozīme barošanās tīklā Citi vidēja 2p. Pārzina organismu pamatfunkciju ekosistēmā.
3. Konsumentu pakāpes barošanās tīklā Citi vidēja 3p. Pārzina konsumentu pakāpes barošanas tīklā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ekosistēma 00:20:00 vidēja 12p. Tiek pārbaudītas zināšanas par ekosistēmas struktūru un nozīmi.
2. Organismu attiecības ekosistēmā 00:20:00 vidēja 11p. Pārbauda zināšanas par organismu savstarpējām attiecībām ekosistēmā. Barošanās ķēdes un tīkli.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā organismi saistīti ar vidi, kurā tie dzīvo? 00:40:00 vidēja 16p. Noslēguma darbs. Ekostēstēmu būtība, organismu savstarpējās attiecības ekosistēmā, sugu daudzveidība un mijiedarbība.