28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ekosistēma Ekosistēmas būtība. Mākslīgā un dabiskā ekosistēma. Sukcesija.
2. Organismu savstarpējās attiecības ekosistēmā Organismu savstarapējās attiecības ekosistēmā, nozīme. Simbioze, konkurence, plēsonība, parazītisms.
3. Barības ķēdes un tīkli Barības ķēdes un tīkla skaidrojums, sugu daudzveidības nozīme.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ekosistēma I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prasme atšķirt mākslīgo un dabisko ekosistēmu.
2. Biocenoze un biotops 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Bicenozes un biotopa atšķiršana.
3. Dzīvo organismu pamatfunkcija 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aplūkojot attēlu, noteikt dzīvo organismu pamatfunkciju.
4. Mākslīgā un dabiskā ekosistēma 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prasme noteikt mākslīgo un dabisko ekosistēmu.
5. Organismu savstarpējās attiecības ekosistēmā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aplūkojot attēlu, noteikt organismu attiecību veidu.
6. Barības ķēde 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Modelēt barības ķēdi.
7. Barošanās tīkls 1. izziņas līmenis zema 3 p. Analizē un izprot barošanās tīklu.
8. Organismu līmenis ekosistēmā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārzina organismu līmeņu ekosistēmā.
9. Producenti un konsumenti 2. izziņas līmenis vidēja 10 p. Grupē konsumentus un producentus.
10. Ekosistēmu maiņa 1. izziņas līmenis zema 2 p. Atpazīt iemeslus ekosistēmas maiņai.
11. Organismu pielāgošanās 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina procesu, kas raksturo organismu pārveidošanos un pielāgošanos dzīves videi.
12. Sarkanā grāmata 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Sarkanās grāmatas būtība, sugu iedalījums kategorijās.
13. Invazīvas sugas 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Zina Latvijas invazīvas sugas.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ekosistēma II Citi vidēja 3 p. Prasme paskaidrot ekosistēmas būtību.
2. Organismu nozīme barošanās tīklā Citi vidēja 2 p. Pārzina organismu pamatfunkciju ekosistēmā.
3. Konsumentu pakāpes barošanās tīklā Citi vidēja 3 p. Pārzina konsumentu pakāpes barošanas tīklā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ekosistēma 00:20:00 vidēja 12 p. Tiek pārbaudītas zināšanas par ekosistēmas struktūru un nozīmi.
2. Organismu attiecības ekosistēmā 00:20:00 vidēja 11 p. Pārbauda zināšanas par organismu savstarpējām attiecībām ekosistēmā. Barošanās ķēdes un tīkli.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā organismi saistīti ar vidi, kurā tie dzīvo? 00:40:00 vidēja 16 p. Noslēguma darbs. Ekostēstēmu būtība, organismu savstarpējās attiecības ekosistēmā, sugu daudzveidība un mijiedarbība.