Teorija

Uzdevumi

1. Ekosistēma I

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Biocenoze un biotops

Grūtības pakāpe: vidēja

6
3. Dzīvo organismu pamatfunkcija

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Mākslīgā un dabiskā ekosistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Organismu savstarpējās attiecības ekosistēmā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Barības ķēde

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Barošanās tīkls

Grūtības pakāpe: zema

3
8. Organismu līmenis ekosistēmā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Producenti un konsumenti

Grūtības pakāpe: vidēja

10
10. Ekosistēmu maiņa

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Organismu pielāgošanās

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Sarkanā grāmata

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Invazīvas sugas

Grūtības pakāpe: augsta

2

Testi

1. Ekosistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

12
2. Organismu attiecības ekosistēmā

Grūtības pakāpe: vidēja

11

Materiāli skolotājiem