Teorija

Uzdevumi

1. Key words I

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Form (+)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Form (-)

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Form (?)

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Form. From books (+)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Choice of the correct option

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Completing the sentence (+)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Completing the sentence (-)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Completing the sentence (?)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Correcting the mistakes (+, -, ?)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Word order (+, -, ?)

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Testi

1. Practice test

Grūtības pakāpe: vidēja

39

Materiāli skolotājiem