Teorija

Uzdevumi

1. Key words I. "Multiple Choice" task

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Key words II. "Drag and Drop" task

Grūtības pakāpe: vidēja

5
3. Form. "Multiple Choice" task

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Rule 1 and 2 (+) "Multiple Choice" task

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Rule 1 and 2 (-) "Multiple Choice" task

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Rule 1 and 2 (?) "Multiple Choice" task

Grūtības pakāpe: zema

4
7. Rules 1 and 2 (+) "Open the brackets" task

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Rules 1 and 2 (-) "Open the brackets" task

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Rules 1 and 2 (?) "Open the brackets" task

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Rules 1 and 2. Order the words (+) "Drag and Drop" task

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Rules 1 and 2. Order the words (-) "Drag and Drop" task

Grūtības pakāpe: vidēja

4,5
12. Rules 1 and 2. Order the words (?) "Drag and Drop" task

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Rules 3 and 4 (+) "Open the brackets" task

Grūtības pakāpe: vidēja

8
14. Rules 3 and 4 (-) "Open the brackets" task

Grūtības pakāpe: vidēja

8
15. Rule 3 (?) "Open the brackets" task

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Rule 5 (+) "Open the brackets" task

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Rule 5 (-) "Open the brackets" task

Grūtības pakāpe: vidēja

4
18. Rule 5 (?) "Open the brackets" task

Grūtības pakāpe: vidēja

4
19. Rules 1, 2 and 5 (? and short answers) "Write a sentence" task

Grūtības pakāpe: vidēja

6
20. Rule 1 (+ / -) "Write a sentence" task

Grūtības pakāpe: augsta

8
21. Rule 1 (+ / - / ?) "Write a sentence" task

Grūtības pakāpe: augsta

12
22. Mix from books (+) "Open the brackets" task

Grūtības pakāpe: vidēja

4
23. Mix. Sentences from books (+) "Find and write" task

Grūtības pakāpe: vidēja

4
24. Mix. Correct the mistakes (+ / - / ?) "Write a sentence" task

Grūtības pakāpe: vidēja

4
25. Mix (+, -, ?) "Write a sentence" task

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Time Expressions. Form. Rules 1 and 2

Grūtības pakāpe: vidēja

63
2. Time Expressions. Form. Rules 3, 4 and 5

Grūtības pakāpe: vidēja

40
3. Time Expressions. Form. Mix

Grūtības pakāpe: vidēja

29
4. Past Continuous. Affirmative

Grūtības pakāpe: vidēja

44
5. Past Continuous. Negative and Interrogative

Grūtības pakāpe: vidēja

57

Materiāli skolotājiem