STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Form (+)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Form (-)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Form (? and short answers)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Form. Simple - Continuous (+, -, ?)

Grūtības pakāpe: augsta

6
5. Form. Continuous - Simple (+, -, ?)

Grūtības pakāpe: augsta

6
6. Finished and unfinished actions in the past (+) I

Grūtības pakāpe: zema

3
7. Finished and unfinished actions in the past (–) I

Grūtības pakāpe: zema

3
8. Finished and unfinished actions in the past (?) I

Grūtības pakāpe: zema

3
9. Finished and unfinished actions in the past (+) II

Grūtības pakāpe: zema

2
10. Finished and unfinished actions in the past (-) II

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Finished and unfinished actions in the past (?) II

Grūtības pakāpe: zema

4
12. Finished and unfinished actions in the past (+) III

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Finished and unfinished actions in the past (-) III

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Finished and unfinished actions in the past (? and short answers)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Finished and unfinished actions in the past (+) IV

Grūtības pakāpe: zema

3
16. Finished and unfinished actions in the past (+) V

Grūtības pakāpe: zema

4
17. Finished and unfinished actions in the past (+) VI

Grūtības pakāpe: vidēja

8
18. Two actions in the past (+) I

Grūtības pakāpe: zema

3
19. Two actions in the past (+) II

Grūtības pakāpe: zema

4
20. Two actions in the past (+) III

Grūtības pakāpe: vidēja

8
21. Two actions in the past (+) IV

Grūtības pakāpe: vidēja

8
22. While and when (+, -, ?)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. While and when (+)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. Non-continuous verbs (+, -, ?)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. Non-continuous verbs (+)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
26. Correct the mistakes (+ / - / ?)

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Practice Test I

Grūtības pakāpe: vidēja

40
2. Practice Test II

Grūtības pakāpe: vidēja

63

Materiāli skolotājiem