Watch the next part of the video again. Then read, listen and learn or repeat some other words and expressions.
(Noskaties atkal video stundas turpinājumu! Tad lasi, klausies un iemācies vai atkārto dažus vārdus!)
 
rock climbing — [rɒkˈklaɪ.mɪŋ] — klinšu kāpšana, alpīnisms
cooking — [ˈkʊk.ɪŋ] — ēst gatavošana
sightseeing — [ˈsaɪtˌsiː.ɪŋ] — ievērojamu vietu apskate
excursion — [ɪkˈskɜː.ʃən] — ekskursija
 
city tour — [ˈsɪt.i ˌtʊə ] — pilsētas tūre, ekskursija pa pilsētu
We usually use:
Svarīgi!
GO + noun (somewhere we can go)
go rock climbing — doties kāpt klintīs
go on sightseeing — doties apskatīt ievērojamus objektus
go on an excursion — doties ekskursijā
go on a city tour — doties ekskursijā pa pilsētu
Svarīgi!
DO + noun (what we can do)
do cooking — gatavot ēst (kā izklaide)
Piemērs:
There was no time to go sightseeing in Seattle. — Nebija laika, lai dotos ievērojamu vietu apskatē pa Sietlu.
Next week we're going on an excursion. — Nākamajā nedēļā mēs dodamies ekskursijā.
Atsauce:
https://www.youtube.com/watch?v=i3VsRuuRxhE