Watch the next part of the video. Then read, listen and learn or repeat some words and expressions.
(Noskaties video stundas turpinājumu! Tad lasi, klausies un iemācies vai atkārto dažus vārdus!)
 
activity holiday — [ækˈtɪv.ə.ti ˌhɒl.ə.deɪ] — aktivitāšu brīvdienas
skiing holiday — [ˈskiː.ɪŋˈhɒl.ə.deɪ] — slēpošanas brīvdienas
canoeing holiday — [kəˈnuː.ɪŋˈhɒl.ə.deɪ] — laivošanas brīvdienas
camping holiday — [ˈkæm.pɪŋˈhɒl.ə.deɪ] — brīvdienas kempingā vai brīvdienas ar dzīvošana teltīs
 
honeymoon — [ˈhʌn.i.muːn] — medusmēnesis
gap year — [ˈɡæp ˌjɪər] — akadēmiskais gads, brīvs gads
cultural holiday — [ˈkʌl.tʃər.əlˈhɒl.ə.deɪ] — kultūras brīvdienas
break — [breɪk] — brīvas dienas
Piemērs:
In summer I usually go on canoeing holiday with my friends. — Es parasti dodos braukt ar laivām savās brīvdienās kopā ar draugiem.
I didn't take a gap year. Did you? — Es neņēmu akadēmisko gadu. Un tu? 
Atsauce:
https://www.youtube.com/watch?v=i3VsRuuRxhE