Watch the next part of the video. Then read, listen and learn or repeat some words and expressions.
(Noskaties video stundas turpinājumu! Tad lasi, klausies un iemācies vai atkārto dažus vārdus!)
 
package holiday — [ ˈpæk.ɪdʒˈhɒl.ə.deɪ] — kompleksās brīvdienas
beach holiday — [biːtʃˈhɒl.ə.deɪ] — pludmales brīvdienas
adventure holiday — [ədˈven.tʃərˈhɒl.ə.deɪ] — piedzīvojumu brīvdienas
backpacking holiday — [ˈbækˌpæk.ɪŋˈhɒl.ə.deɪ] — tūristu pārgājiena brīvdienas (ar mugursomām)
 
trekking holiday — [ˈtrek.ɪŋˈhɒl.ə.deɪ] — pārgājiena brīvdienas
safari — [səˈfɑː.ri] — safari
Piemērs:
My parents went on package holiday around Europe last year. — Pagājušajā gadā mani vecāki devās kompleksajās ceļojuma brīvdienās pa Eiropu.
I told him to lead the safari and to keep about 100 yards in front. — Es viņam palūdzu vadīt safari un būt 100 jardus priekšā.
 
Atsauce:
https://www.youtube.com/watch?v=i3VsRuuRxhE