Watch the next part of the video. Then read, listen and learn or repeat some other words and expressions.
(Noskaties video stundas turpinājumu! Tad lasi, klausies un iemācies vai atkārto dažus vārdus!)
 
book (verb) — [bʊk] — pasūtīt, rezervēt
flight — [flaɪt] — lidojums
train tickets — [ˌtreɪnˈtɪk.ɪts] — vilciena biļetes
hotel room — [ˈhəʊˈtelˌruːm] — viesnīcas numuriņš
 
accommodation — [əˌkɒm.əˈdeɪ.ʃən] — apmešanās vieta
get (verb) — [ɡet] — dabūt, iegūt
visa — [ˈviː.zə] — vīza
travel insurance — [ˈtræv.əl ɪnˈʃɔː.rəns] — ceļojuma apdrošināšana
foreign currency — [ˈfɒr.ənˈkʌr.ən.si] — ārzemju valūta
Piemērs:
Before going on our holidays we have to do still a lot of things. We have to book our flight and a hotel room to stay in and get our travel insurance and some foreign currency. — Pirms došanās brīvdienās mums vēl daudz kas jāizdara. Mums jārezervē lidojums un viesnīcas numuriņš, kur apmesties, un jādabū ceļojuma apdrošināšana un ārzemju valūta.
Atsauce:
https://www.youtube.com/watch?v=i3VsRuuRxhE