Watch the next part of the video. Then read, listen and learn or repeat some other words and expressions.
(Noskaties video stundas turpinājumu! Tad lasi, klausies un iemācies vai atkārto dažus vārdus!)
 
travel agency — [ˈtræv.əl ˌeɪ.dʒən.si] — ceļojuma birojs
abroad — [əˈbrɔːd] — ārzemes
We say:
Svarīgi!
go to a travel agency — doties uz ceļojuma biroju
go abroad — doties uz ārzemēm
go to the airport — doties uz lidostu
hire (verb) — [haɪər] — nomāt, īrēt, nolīgt
guide — [ɡaɪd] — gids
 
We say:
Svarīgi!
hire a car — iznomāt mašīnu
hire a bike — iznomāt riteni
hire a guide — nolīgt gidu
pack (verb) — [pæk] — sakravāt, sapakot
suitcase — [ˈsuːt.keɪs] — koferis
We say:
Svarīgi!
pack your things — sakravāt savas mantas
pack your suitcase — sakravāt koferi
pasport — [ˈpɑːs.pɔːt] — pase
valid — [ˈvæl.ɪd] — derīgs
Piemērs:
We hired a guide to take us up into the mountains. — Mēs nolīgām gidu, kurš mūs izvadāja pa kalniem.
To travel abroad we need a valid passport or ID card. — Lai ceļotu uz ārzemēm, mums ir nepieciešama derīga pase vai ID karte.
Atsauce:
https://www.youtube.com/watch?v=i3VsRuuRxhE