Watch the next part of the video. Then read, listen and learn or repeat some other words and expressions.
(Noskaties video stundas turpinājumu! Tad lasi, klausies un iemācies vai atkārto dažus vārdus!)
 
guest — [ɡest] — viesis
tourist — [ˈtʊə.rɪst] — tūrists
five-star hotel — [ˌfaɪvˈstɑːr həʊˈtel] — pieczvaigžņu viesnīca
bed and breakfast — [ˌbed ən ˈbrek.fəst] — pansija, gulta un brokastis
hostel — [ˈhɒs.təl] — kopmītnes
private lodging — [ˈpraɪ.vət ˈlɒdʒ.ɪŋ ] — privātā izmitināšana
 
beach resort — [ˈbiːtʃ rɪˌzɔːt] — pludmales kūrorts
campsite — [ˈkæmp.saɪt] — kempings
tent — [tent] — telts
Piemērs:
We stayed in a five-star hotel on the beach. — Mēs apmetāmies pieczvaigžņu viesnīcā pie pludmales.
Can you recommend a good bed and breakfast near Brighton? — Vai vari ieteikt labu pansiju pie Braitonas?