Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
Svarīgi!
Repeat the words from the theme 'My Country'!
bank2.jpg
bank — [bæŋk] — krasts (upes)
bay.jpg
bay — [beɪ] — līcis
cave.jpg
cave — [keɪv] — ala
cliff.jpg
cliff — [klɪf] — klints, krauja
coast.jpg
coast — [kəʊst] — krasts, piekraste
coral reef.jpg
coral reef — [ˌkɒr.əl ˈriːf] — koraļļu rifs
farm.jpg
farm  [fɑːm] — ferma, saimniecība
field.jpg
field — [fiːld] — lauks (apstrādāts)
Piemērs:
These flowers generally grow on river banks and near streams. — Šīs puķes galvenokārt aug upju krastos un pie strautiem.
We drove past fields of ripening wheat. — Mēs pabraucām garām kviešu laukiem ar nobriedušu labību.