Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
pub2.png
pub — [pʌb] — krogs
sports field2.jpg
sports field — [ˈspɔːts.fiːld] — sporta laukums
square.jpg
square — [skweər] — laukums, skvērs
stadium.jpg
stadium — [ˈsteɪ.di.əm] — stadions
tower.jpg
tower — [taʊər] — tornis
town hall.jpg
town hall — [ˌtaʊn ˈhɔːl] — pilsētas dome, mērija
Piemērs:
Thousands of fans packed into the stadium to watch the match. — Tūkstošiem fanu saspiedās stadionā, lai noskatītos spēli.
Last week he spoke on the economy at a town hall in Austintown, Ohio. — Pagājušajā nedēļā viņš runāja par ekonomiku Austintaunas pilsētas mērijā, Ohaio štatā