Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
factory.jpg
factory — [ˈfæk.tər.i] — rūpnīca
harbour.jpg
harbour — [ˈhɑː.bər] — osta
hostel.jpg
hostel — [ˈhɒs.təl] — kopmītnes, hostelis
skating rink.jpg
ice rink — [ˈaɪs ˌrɪŋk] — slidotava
skating rink — [ˈskeɪ.tɪŋ ˌrɪŋk] — slidotava
opera house.jpg
opera house — [ˈɒp.ər.ə ˌhaʊs] — opera, operas teātris
port.jpg
port — [pɔːt] — osta (ar speciālām celtnēm, dažādām kravām)
Piemērs:
The company plans to shut down four factories and cut 10 000 jobs. — Kompānija plāno aizvērt četras rūpnīcas un likvidēt 10 000 darba vietas.
The port of Rotterdam is the largest port in Europe. — Roterdamas osta ir lielākā osta Eiropā.