4.
martā
Diagnosticējošais darbs DABASZINĪBĀS 6. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
Svarīgi!
Repeat the words from the theme 'My City / Town'!
art gallery.jpg
art gallery — [ˈɑːt ˌɡæl.ər.i] — mākslas galerija
building.jpg
building — [ˈbɪl.dɪŋ] — ēka, celtne
car park2.jpg
car park — [ˈkɑː ˌpɑːk] — auto stāvvieta
cathedral.jpg
cathedral — [kəˈθiː.drəl] — katedrāle
circus.jpg
circus — [ˈsɜː.kəs] — cirks
club.jpg
club — [klʌb] — klubs
concert hall.jpg
concert hall  [ˈkɒn.sət ˌhɔːl] — koncertzāle
Piemērs:
It's very expensive to use the car park in town. — Ir ļoti dārgi pilsētā izmantot auto stāvvietas.
The old city around the cathedral is the most colourful part of town. — Vecpilsēta apkārt katedrālei ir pilsētas viskrāšņākā daļa.