Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
Svarīgi!
Repeat the words from the theme 'My City / Town'!
art gallery.jpg
art gallery — [ˈɑːt ˌɡæl.ər.i] — mākslas galerija
building.jpg
building — [ˈbɪl.dɪŋ] — ēka, celtne
car park2.jpg
car park — [ˈkɑː ˌpɑːk] — auto stāvvieta
cathedral.jpg
cathedral — [kəˈθiː.drəl] — katedrāle
circus.jpg
circus — [ˈsɜː.kəs] — cirks
club.jpg
club — [klʌb] — klubs
concert hall.jpg
concert hall  [ˈkɒn.sət ˌhɔːl] — koncertzāle
Piemērs:
It's very expensive to use the car park in town. — Ir ļoti dārgi pilsētā izmantot auto stāvvietas.
The old city around the cathedral is the most colourful part of town. — Vecpilsēta apkārt katedrālei ir pilsētas viskrāšņākā daļa.