Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
jungle.jpg
jungle — [ˈdʒʌŋ.ɡəl] — džungļi
landskape.jpg
landscape — [ˈlænd.skeɪp] — ainava
lighthouse.jpg
lighthouse — [ˈlaɪt.haʊs] — bāka
meadow.jpg
meadow — [ˈmed.əʊ] — pļava
mill.jpg
mill — [mɪl] — dzirnavas
peninsula.jpg
peninsula — [pəˈnɪn.sjə.lə] — pussala
plain.jpg
plain  [pleɪn] — līdzenums
rapids.jpg
rapid — [ˈræp.ɪd] — krāce
rocks.jpg
rock — [rɒk] — klintsbluķis, akmens (liels)
Piemērs:
High mountains rise above the plain. — Pāri līdzenumam paceļas augsti kalni.
There was a path through the meadow to the village. — Cauri pļavai vijās taciņa uz ciematu.