Read, listen and learn some new words – adjectives that can be used to talk about places.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus – īpašības vārdus, kurus var izmantot runājot par vietām!)
 
crowded.jpg
big — [bɪɡ] — liels
boring — [ˈbɔː.rɪŋ] — garlaicīgs
busy — [ˈbɪz.i] — aizņemts, darbīgs, nevaļīgs
cheap — [tʃiːp] — lēts
clean — [kliːn] — tīrs
crowded — [ˈkraʊ.dɪd] — pārpildīts
dangerous — [ˈdeɪn.dʒər.əs] — bīstams
dirty  [ˈdɜː.ti] — netīrs
Piemērs:
She finds opera boring. — Viņai šķiet, ka opera ir garlaicīga.
Their house is near a very busy road. — Viņu māja ir blakus ceļam ar dzīvu satiksmi.