Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
secon_hand shop.jpg
second-hand shop — [ˈsek.əndˌhænd.ʃɒp] — komisijas veikals
shoe shop.jpg
shoe shop — [ˈʃuː.ʃɒp] — apavu veikals
shopping-mall.jpg
shopping centre — [ˈʃɒp.ɪŋ ˌsen.tər] — iepirkšanās centrs
shopping mall — [ˈʃɒp.ɪŋ ˌmɔːl] — iepirkšanās centrs
supermarket.jpg
supermarket — [ˈsuː.pəˌmɑː.kɪt] — lielveikals
tailors2.jpg
tailor's — [ˈteɪ.lərz] — drēbnieka darbnīca
toy shop.jpg
toy shop — [ˈtɔɪ.ʃɒp] — rotaļlietu veikals
travel agency.png
travel agency  [ˈtræv.əl ˌeɪ.dʒən.si] — ceļojumu birojs
Piemērs:
A shopping mall is no longer just a place to go to buy something, it’s a community and entertainment center. — Iepirkšanās centrs nav vairs tikai vieta, kur kaut ko nopirkt, tā ir arī kopienas un izklaides centrs.
The supermarket chain announced that it was cutting the cost of all its fresh and frozen meat. — Lielveikalu ķēde paziņoja, ka tā samazina cenas visai svaigajai un saldētās gaļas produkcijai.