Read, listen and learn some new words – adjectives that can be used to talk about places.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus – īpašības vārdus, kurus var izmantot runājot par vietām!)
 
historical.jpg
exciting — [ɪkˈsaɪ.tɪŋ] — aizraujošs
expensive — [ɪkˈspen.sɪv] — dārgs
fast — [fɑːst] — ātrs
historical — [hɪˈstɒr.ɪ.kəl] — vēsturisks
modern — [ˈmɒd.ən] — moderns
narrow — [ˈnær.əʊ] — šaurs
noisy — [ˈnɔɪ.zi] — trokšņains
old  [əʊld] — vecs
Piemērs:
Big houses are expensive to maintain. — Lielas mājas ir ļoti dārgi uzturēt.
It is a rather grey, colourless city, with few interesting sights or historical monuments. — Tā ir diezgan pelēka, bezkrāsaina pilsēta ar dažiem interesantiem skatiem un vēsturiskiem pieminekļiem.