Read, listen and learn some new words – adjectives that can be used to talk about places.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus – īpašības vārdus, kurus var izmantot runājot par vietām!)
 
old.jpg
quiet — [ˈkwaɪ.ət] — kluss
relaxing — [rɪˈlæk.sɪŋ] — relaksējošs
safe — [seɪf] — drošs
slow — [sləʊ] — lēns
small — [smɔːl] — mazs
tiny — [ˈtaɪ.ni] — sīks
wide — [waɪd] — plats
Piemērs:
The city has modern buildings and wide busy streets. — Pilsētā ir modernas mājas un platas, pārpildītas ielas.
Elaine looked up at the black, velvety sky studded with tiny, twinkling stars. — Elīna paskatījās uz melnajām, samtainajām debesīm piebārstītām ar sīkām, mirdzošām zvaigznītēm.