Grūtības pakāpe:
00:05:00
1. Tulkojums, teikuma priekšmeta un papildinātāja vietniekvārdi - Subject and Object pronouns 2 p.
2. Vietniekvārdi, tabula - Subject and Object pronouns 3 p.
3. Klausīšanās, izvēle, personu vietniekvārdi - Listening, Subject and Object pronouns 3 p.
4. Diktāts, personu vietniekvārdi - Dictation, Subject and Object pronouns 3 p.
5. Vietniekvārdu izruna - Pronouns, pronunciation 3 p.
6. Personu vietniekvārdi teikumos, aizpildīšanas uzdevums - Subject and Object pronouns 3 p.
7. Izvēles uzdevums, personu Vietniekvārdi teikumos - Subject and object pronouns in sentences 3 p.